Herroepingsrecht

Bij een koop op afstand heeft u een periode van 14 dagen als wettelijke bedenktijd. DELUXERIE past het herroepingsrecht, waarvan de wettelijke termijn 14 dagen is, toe op haar klanten als 30 dagen. Binnen een periode van 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling heeft u het recht deze bestelling, zonder verdere opgaaf van redenen, weer in te trekken (wettelijke herroepingsrecht). U dient ons hiervan schriftelijk of via ons herroepingsformulier op de hoogte te stellen. Wanneer de goederen reeds geleverd zijn, kunt u binnen de periode van 30 dagen uw bestelling intrekken door de reeds geleverde goederen retour te zenden.

Gevolgen van het herroepingsrecht:
In geval dat de herroeping succesvol is, worden alle goederen, diensten of gelden die door beide partijen zijn opgegeven, teruggegeven en wordt eventueel geaccumuleerd geld vrijgegeven. Indien de goederen na de levering beschadigd zijn, moet de klant een schadevergoeding betalen. Om schadevergoeding voor te komen, adviseren wij u de goederen niet te gebruiken waardoor op een manier een waardevermindering kan ontstaan. Als u een schadevergoeding verschuldigd bent als gevolg van schade aan de producten, zal deze in mindering gebracht worden op het bedrag dat aan u wordt gerestitueerd.

Wat zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht?
Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste uitzonderingen op het herroepingsrecht.

1. Reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding.
2. Losse tijdschriften of kranten.
3. Let op: sluit je een abonnement op een tijdschrift of krant via internet, telefonisch of op straat af, dan geldt de bedenktijd van 14 dagen wel!
4. Producten die je speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp.
5. Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals eten of bloemen.
6. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. De verzegeling mag je na de levering niet verbreken anders heb je geen recht op bedenktijd meer. Voorbeelden hiervan zijn ondergoed en badkleding.
7. Een telefonische bestelling of een bestelling via internet bij een bedrijf dat zich niet richt op verkoop op afstand, bijvoorbeeld een telefonische bestelling bij een slager.
8. Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
9. Koop van een digitaal product (film, muziek, games) dat je via internet kunt downloaden, waarbij je laat weten dat je het binnen 14 dagen wilt hebben én hebben verklaard dat je afziet van je bedenktijd. De verkoper moet dit wel bevestigen voordat je het product gaat downloaden.
10. Spoedreparaties: als je een bedrijf vraagt om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten, bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming.
11. Een dienst (bijvoorbeeld schilderklus) die al binnen de bedenktermijn helemaal klaar is. Je moet wel uitdrukkelijk met de start binnen de bedenktijd hebben ingestemd én verklaard dat je afziet van de bedenktijd.

Let op; gezien de aard van onze onderneming en de aard van onze goederen is de uitsluiting van het herroepingsrecht onder met name nummer 6 zeer relevant.

De herroeping is voor de onze klanten kosteloos. Als u uw factuur betaald heeft, dan dient het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping terugbetaald te worden mits uw retourzending is ontvangen door DELUXERIE.

U dient ook de leveringskosten terug te krijgen, tenzij u uitdrukkelijk voor een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering (u draagt dan de meerkosten). U draagt wel de (eventuele) directe kosten van het terugzenden van de zaken.

Annulering van bestelling

Annulering van een bestelling kan alleen worden gedaan als uw bestelling nog niet is verzonden of niet gereed is voor verzending (u kunt de status van uw bestelling zien door in te loggen op uw account). Uw bestelling kan niet meer worden geannuleerd nadat deze is verzonden. Als u uw annuleringsverzoek indient nadat uw bestelling is verzonden, moet u de stappen volgen die zijn gespecificeerd in ons retourbeleid, aangezien de voorwaarden die zijn gespecificeerd in ons retourbeleid van toepassing zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met de klantenservice van Deluxerie als u hulp nodig heeft.

E-mailadres: [email protected]
Whatsappen: +31 6 27082823